Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EC

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, známá jako direktiva WEEE) vstoupila v platnost 13. srpna 2012. Jde o přepracované znění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Klíčová sdělení směrnice týkající se fotovoltaických panelů

  • Solární panely byly zahrnuty do 4. skupiny EEZ: Spotřební elektronika a fotovoltaické panely.
  • U zařízení s dlouhým životním cyklem, která spadají do oblasti působnosti této směrnice, jako jsou například solární panely, by mělo být co nejlépe využito stávajících systémů sběru elektroodpadu.