Jsme tu pro vás

ASEKOL Solar je společnost, která se specializuje na zpětný odběr solárních panelů a zajištění jejich recyklace.

Historie společnosti

Společnost ASEKOL Solar byla založena v důsledku legislativních změn a na základě požadavků klientů kolektivního systému ASEKOL, kteří v dané oblasti působí. Do obchodního rejstříku byla zapsána v červenci roku 2012 jako neziskově hospodařící organizace.

Dlouholeté zkušenosti

Problematika spojená se sběrem a recyklací fotovoltaických technologií je relativně novým oborem, v mnohém se však podobá zpětnému odběru elektrických a elektronických zařízení, se kterým má mateřská společnost ASEKOL dlouholetou zkušenost. Díky tomu má ASEKOL Solar již na začátku svého působení k dispozici síť sběrných dvorů, fungující logistiku i zkušenosti v oblasti zpracování elektroodpadu.

Legislativní povinnosti plníme za vás

ASEKOL Solar nabízí provozovatelům fotovoltaických elektráren uvedených do provozu před 1.1.2013 plnění povinností, které vyplývají z novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech na základě zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích. Jedná se zejména o sběr, zpracování a využití či ekologické odstranění vysloužilých solárních panelů.