Často kladené dotazy

Co je kolektivní systém ASEKOL Solar?

Společnost ASEKOL Solar (do OR zapsaná v červenci 2012) se specializuje na  zpětný odběr a zajištění recyklace solárních panelů. Byla založena jako neziskově hospodařící dceřiná organizace kolektivního systému ASEKOL z důvodu transparentního oddělení financování sběru a recyklace solárních panelů od ostatního elektrozařízení.

Z čeho vyplývá povinnost registrace?

Povinnost zajištění recyklace solárních panelů vzniká na základě novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která je platná od 1. ledna 2013. Tato povinnost se vztahuje na provozovatele všech fotovoltaických elektráren, které byly uvedeny do provozu před datem 1. 1. 2013.

Jak splnit danou povinnost?

Podpisem smlouvy s kolektivním systémem, který vlastní licenci Ministerstva životního prostředí na zpětný odběr a recyklaci solárních panelů.

Co mi hrozí, když se nebudu registrovat?

Neplnění povinností ze zákona o odpadech řeší § 66 zákona č. 185/2001 Sb. Sankce až do výše 50 mil. Kč bude závislá na výsledku správního řízení vedeného Českou inspekcí životního prostředí.

Jaká je výše recyklačního příspěvku?

Minimální výši recyklačního příspěvku určila novela vyhlášky č. 325/2005 Sb. na 8.50,- Kč za tzv. vyhláškový kilogram hmotnosti fotovoltaického panelu (tedy 0,11 kg/Wp). Tento příspěvek zahrnuje všechny náklady spojené s recyklací, administrací a provozem. Více informací naleznete v sekci Recyklační příspěvky.

Co se stane s případným přeplatkem po proběhlé recyklaci solárních panelů?

Návrh smlouvy ASEKOL Solar obsahuje povinnost kolektivního systému vrátit vám veškeré nevyužité finanční prostředky.

Je registrace a podpis smlouvy složitý proces?

U kolektivního systému ASEKOL Solar je celý registrační proces elektronický a velmi jednoduchý, a proto netrvá déle než 5 minut. Díky systému registračního formuláře pro provozovatele solárních elektráren stačí vyplnit veškeré vaše kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro přípravu Smlouvy o zajištění společného plnění. Po jeho vyplnění a odeslání do systému vám bude zaslán návrh smlouvy ve formátu PDF.

Jaké je minimální množství panelů pro svoz a recyklaci?

Pro 20 a více ks solárních panelů si přijedeme přímo k vám, méně než 20 ks panelů můžete odvézt na nejbližší sběrné místo v ČR. V obou případech je třeba kontaktovat naše klientské oddělení.

Kde jsou umístěna sběrná místa?

Pro informace o možnostech využití sběrných míst pro odložení vysloužilých fotovoltaických panelů, prosíme, kontaktujte klientské oddělení.

Je možné odevzdat solární panely, když nejsem klientem kolektivního systému ASEKOL Solar?

Panely lze na naše sběrná místa odevzdat pouze tehdy, pokud máte s kolektivním systémem ASEKOL Solar uzavřenou smlouvu.

Co se stane, když se během následujících 20 let změní legislativa?

Jakákoliv změna legislativy musí být promítnuta do smluvního vztahu mezi kolektivním systémem a provozovatelem solární elektrárny.