Recyklace solárních panelů

Recyklace solárních panelů spočívá v oddělení různých materiálů, které byly k výrobě panelů použity, a následně pak v jejich vyčištění a opětovném použití druhotných surovin, popřípadě ekologické likvidaci nevyužitelných frakcí.

Zpracovatelské firmy využívají obvykle jednu ze dvou hlavních technologií, nebo jejich kombinaci:

Termickou metodu, kdy se za vysokých teplot odpaří polymerové části panelu. Zbylé křemíkové a kovové součástky jsou pak čištěny a znovu používány v nových panelech. Tato metoda však není dostatečně efektivní, neboť vyžaduje vysoký podíl ruční práce.

Mechanicko–chemickou metodu, založenou na mechanickém drcení, následné separaci materiálu a loužení. Tento způsob zpracování nabízí podstatně širší průmyslové využití získaných druhotných surovin i mimo fotovoltaický průmysl.